Browsed by
Månad: mars 2016

Elarbete

Elarbete

Det som tar mest tid är allt elarbete. Här jobbar vi med de nya instrumenten för maskin samt kommunikation. Vi plockade även ner generatorn för att få möjlighet att koppla in en extra varvräknare i salongen. Under vintern har vi även bytt alla batterier samt gjort mycket annat som har med strömförsörjning att göra. Det är tidsödande att arbeta med elsystem i båt.